Những quy định về nội dung hợp đồng xuất khẩu lao động

Để giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Xuatkhaulaodongvietnhat.vn chia sẻ tới các bạn bài viết về quy định, nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hợp đồng lao động phải quy định đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi làm việc tại nước ngoài

Theo Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH thì hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài là thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp với người lao động về quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc đưa người đi xuất khẩu lao động. Nội dung hợp đồng phải có thông tin về các bên tham gia ký kết là doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và người lao động.
Theo quy định, trong hợp đồng phải có đầy đủ các thông tin cụ thể về tên công ty sử dụng lao động và địa điểm làm việc; ngành nghề, công việc mà người lao động sẽ đảm nhận ở nước ngoài.
Ngoài ra, cũng phải có thông tin về điều kiện làm việc, sinh hoạt cũng như các chế độ đãi ngộ đối với người lao động như: Thời hạn hợp đồng; giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, các chế độ khác, hình thức trả lương, mức tiền làm thêm giờ điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; chế độ khám bệnh, chữa bệnh; chế độ bảo hiểm; các chi phí đối với người lao động như tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ…
Bên cạnh đó, hợp đồng lao động cũng phải quy định cụ thể chi tiết các trường hợp người lao động về nước trước hạn và trách nhiệm của các bên tham gia trong việc chi trả chi phí giao thông cho người lao động về nước. Trong hợp đồng phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người lao động; việc thanh lý hợp đồng; giải quyết tranh chấp.

Bạn thấy bài viết hữu ích !