Thông tin chi tiết về mức thu nhập, điều kiện tuyển chọn, thời gian nhập cảnh và các mức phí cho đơn hàng công nghiệp hot nhất hiện nay.

TUYỂN TTS SẢN XUẤT LINH KIỆN TẠI IBARAKI

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN NHỰA TẠI IBARAKI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 12 NỮ – Lương cơ bản: 147 223 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: IBARAKI […]

TUYỂN TTS ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI GUNMA, OITA

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI GUNMA, OITA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 6 NAM – Lương cơ bản: 154 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  GUNMA, OITA […]

TUYỂN TTS ĐÚC NHỰA TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NAM – Lương cơ bản: 167 094 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân viên […]

TUYỂN TTS IN ẤN TẠI IBARAKI

ĐƠN HÀNG IN ẤN TẠI IBARAKI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NỮ – Lương cơ bản: 144 278 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca trên dưới 40h/tháng. – Địa điểm làm việc:  IBARAKI […]

TUYỂN TTS NỮ ĐÓNG GÓI TẠI FUKUOKA

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI TẠI FUKUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 02 NỮ  – Lương cơ bản: 15 – 16 man/tháng  (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: FUKUOKA […]

TUYỂN TTS NỮ IN – XUẤT BẢN SÁCH TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG IN – XUẤT BẢN SÁCH TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 06 NỮ – Lương cơ bản: 167 000 yên/tháng  (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm […]

TUYỂN TTS ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ TẠI HIROSHIMA

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ TẠI HIROSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NỮ – Lương cơ bản: 152 425 yên/tháng  (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm […]

TUYỂN TTS NAM LẮP RÁP ĐỘNG CƠ Ô TÔ TẠI SHIZUOKA

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐỘNG CƠ Ô TÔ TẠI SHIZUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 20 NAM – Lương cơ bản: 160 000 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm […]

TUYỂN TTS NAM ĐÓNG GÓI TẠI TOKYO

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI TẠI TOKYO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 48 NAM – Lương cơ bản: 160 000 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: TOKYO _ […]

TUYỂN TTS NAM LÀM THÙNG CARTON TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG LÀM THÙNG CARTON TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM  – Lương cơ bản: 160 911 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: AICHI _ […]