TUYỂN LAO ĐỘNG NAM SẢN XUẤT XE MÁY LÀM VIỆC TẠI CAO HÙNG

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT XE MÁY LÀM VIỆC TẠI CAO HÙNG   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 30 Nữ, 62 Nam – Lương cơ bản: 23.800 NT$  /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ LÀM MAY MẶC TẠI ĐÀI BẮC

ĐƠN HÀNG LÀM MAY MẶC TẠI ĐÀI BẮC   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 8 NỮ – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Tăng ca […]

TUYỂN 50 LAO ĐỘNG NỮ SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀI NAM

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀI NAM   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 50 NỮ – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ LÀM MAY MẶC TẠI ĐÀO VIÊN

ĐƠN HÀNG LÀM TRONG XƯỞNG DỆT TẠI ĐÀO VIÊN   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NỮ – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Bình quân […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÀM XÂY DỰNG TẠI ĐÀO VIÊN

ĐƠN HÀNG LÀM XÂY DỰNG TẠI ĐÀO VIÊN   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Làm thêm khoảng 40 tiếng/ […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÀM MAY MẶC TẠI ĐÀO VIÊN

ĐƠN HÀNG LÀM TRONG XƯỞNG DỆT TẠI ĐÀO VIÊN   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Tăng ca […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÀM IN ẤN TẠI ĐÀI TRUNG

ĐƠN HÀNG LÀM IN ẤN TẠI ĐÀI TRUNG   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Khoảng  70-80 tiếng/ […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÀM IN ẤN TẠI ĐÀI TRUNG

ĐƠN HÀNG LÀM IN ẤN TẠI ĐÀI TRUNG   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Khoảng  50-60 tiếng/ […]

Tiền lương tăng ca khi làm việc tại Đài Loan được tính như thế nào?

Từ khi triển khai chương trình đến nay, cả nước ta đã có hàng ngàn người đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Con số này chứng tỏ Đài Loan vẫn là thị trường có sức hút cực lớn đối với người dân Việt Nam chúng ta. Mặc dù mức lương cơ bản hàng […]

Chi phí thực tế để đi xuất khẩu lao động Đài Loan trong năm 2020

Năm 2020 Đài Loan vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu lao động hàng đầu cả nước. Điều này minh chứng bởi số lượng người đi xuất khẩu lao động Đài Loan đầu năm 2020 tăng vọt. Trong bài viết này, xuatkhaulaodongdailoan.net sẽ giúp người lao động có cái nhìn chi tiết về […]