TUYỂN LAO ĐỘNG NAM SẢN XUẤT XE MÁY LÀM VIỆC TẠI CAO HÙNG

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT XE MÁY LÀM VIỆC TẠI CAO HÙNG   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 30 Nữ, 62 Nam – Lương cơ bản: 23.800 NT$  /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ LÀM MAY MẶC TẠI ĐÀI BẮC

ĐƠN HÀNG LÀM MAY MẶC TẠI ĐÀI BẮC   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 8 NỮ – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Tăng ca […]

TUYỂN 50 LAO ĐỘNG NỮ SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀI NAM

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀI NAM   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 50 NỮ – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ LÀM MAY MẶC TẠI ĐÀO VIÊN

ĐƠN HÀNG LÀM TRONG XƯỞNG DỆT TẠI ĐÀO VIÊN   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NỮ – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Bình quân […]

TUYỂN LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI BA LAN

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI BA LAN I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động:  + Nhân viên chế biến thực phẩm: 100 Nam/nữ + Tổ trưởng phụ trách dây chuyền chế biến thực phẩm: 10 Nam/ nữ – Lương cơ bản: Lương trả theo giờ 17PLN/giờ. Lương thu nhập trong tháng từ […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÀM XÂY DỰNG TẠI ĐÀO VIÊN

ĐƠN HÀNG LÀM XÂY DỰNG TẠI ĐÀO VIÊN   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Làm thêm khoảng 40 tiếng/ […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÀM MAY MẶC TẠI ĐÀO VIÊN

ĐƠN HÀNG LÀM TRONG XƯỞNG DỆT TẠI ĐÀO VIÊN   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Tăng ca […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÀM IN ẤN TẠI ĐÀI TRUNG

ĐƠN HÀNG LÀM IN ẤN TẠI ĐÀI TRUNG   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Khoảng  70-80 tiếng/ […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÀM IN ẤN TẠI ĐÀI TRUNG

ĐƠN HÀNG LÀM IN ẤN TẠI ĐÀI TRUNG   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 23.800 Đài tệ /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca Khoảng  50-60 tiếng/ […]

Những điều bật mí về xuất khẩu lao động Ba Lan

Trong các thị trường xuất khẩu lao động châu Âu, xuất khẩu lao động Ba Lan đang được nhiều lao động quan tâm. Xuất khẩu lao động Ba Lan được nhiều lao động quan tâm    Xuất khẩu lao động Ba Lan đem đến cho lao động cơ hội lớn đổi đời, có được công […]