Xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động Glotech luôn chú ý việc đào tạo rèn luyện ý thức kỷ luật, giảng giải những điều thực tế về công việc, cuộc sống tại Nhật để cho Thực tập sinh (TTS) hiểu và kết hợp cùng gia đình và địa phương của TTS động viên, giáo dục để TTS hoàn […]