Đơn hàng xây dựng tại Nhật Bản là một trong những đơn hàng đang được nhiều người lao động quan tâm và mong muốn tham gia bao gồm các đơn hàng hoàn thiện nội thất, sơn chống thấm, lát gạch, giàn giáo, cốp pha… Ngành xây dựng là ngành xuất khẩu lao động Nhật Bản duy nhất có thể gia hạn lên 5 năm và đi lại lần 2. Hãy tham khảo những đơn hàng hot nhất trong tháng này nhé !

TUYỂN TTS XÂY DỰNG TỔNG HỢP TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG  XÂY DỰNG TỔNG HỢP TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 159 908 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ […]

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI HYOGO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI HYOGO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM  – Lương cơ bản: 200 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân viên […]

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI KANAGAWA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI KANAGAWA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM  – Lương cơ bản: 190 000  – 240 000yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA – TOKYO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA – TOKYO   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 6 NAM – Lương cơ bản: 210 000 – 240 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các […]

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI YAMANSHI

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI YAMANSHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 210 000 – 240 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ […]

TUYỂN 2 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI SAITAMA, TOKYO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ  XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI SAITAMA, TOKYO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 22 man /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm […]

TUYỂN NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI AICHI  I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 225 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  AICHI […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI CHIBA

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI CHIBA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 154 000 yên/tháng  (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: CHIBA […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG TẠI OKINAWA – KEN

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG  TẠI OKINAWA – KEN I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2  NAM – Lương cơ bản: 120 008 yên/ tháng ( đã trừ các chi phí khác ) (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, […]

TUYỂN LAO ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI IWATE – KEN

ĐƠN HÀNG ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG TẠI IWATE – KEN I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 145 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca trên dưới 40h/tháng. – […]