Tổng hợp đơn hàng chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản tại Nhật Bản mới nhất với những điều kiện tuyển dụng, chế độ đã ngộ tốt cho người lao động. Tham khảo những đơn hàng chế biến thực phẩm, cơm hộp, làm chả cá, đóng gói thực phẩm, …với các đơn hàng 1 năm và 3 năm hot nhất hiện nay

TUYỂN TTS NAM NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI AICHI   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM 2 NỮ – Lương cơ bản: 160 000 – 180 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng […]

TUYỂN TTS NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI SHIMANE

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI SHIMANE I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NỮ – Lương cơ bản: 142 800 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: SHIMANE _ […]

TUYỂN TTS NAM ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI NAGANO

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI NAGANO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 9 NAM – Lương cơ bản: 147 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: NAGANO _ […]

TUYỂN TTS NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NỮ – Lương cơ bản: 14-15 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: GUNMA _ Thời […]

TUYỂN 10 TTS NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI TOKYO

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI TOKYO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 10 NỮ – Lương cơ bản: 16 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: TOKYO _ Thời […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OSAKA   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM – Lương cơ bản: 16 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  OSAKA _ […]

TUYỂN KỸ SƯ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI YAMANASHI

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI YAMANASHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NỮ – Lương cơ bản: 185 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 10 NỮ – Lương cơ bản: 16,5 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: AICHI _ Thời […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI FUKUOKA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI FUKUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 16 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  FUKUOKA _ […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI FUKUOKA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI FUKUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 36 NỮ – Lương cơ bản: 16 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: FUKUOKA _ Thời […]