Tổng hợp đơn hàng chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản tại Nhật Bản mới nhất với những điều kiện tuyển dụng, chế độ đã ngộ tốt cho người lao động. Tham khảo những đơn hàng chế biến thực phẩm, cơm hộp, làm chả cá, đóng gói thực phẩm, …với các đơn hàng 1 năm và 3 năm hot nhất hiện nay

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GIFU

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GIFU I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 147 680 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OITA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OITA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 150 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN TTS ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM 9 NỮ – Lương cơ bản: 144 801 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 161 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI TOKYO, SAITAMA, CHIBA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, TOKYO, SAITAMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 10 NỮ – Lương cơ bản: 173 223 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm, đã trừ tiền nhà, thuế, bảo hiểm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI HIROSHIMA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI HIROSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 8 NỮ, 4 NAM – Lương cơ bản: 14,6 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI MIYAGI

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI MIYAGI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 143 343 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, GUNMA, SHIZUOKA, FUKUOKA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, GUNMA, SHIZUOKA, FUKUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 18 NỮ, 21 NAM – Lương cơ bản: 162 000 -167 700 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, IBARAKI, SAITAMA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, IBARAKI, SAITAMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 14 NỮ – Lương cơ bản: 163 000 -163 800 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm, đã trừ tiền nhà, thuế, bảo hiểm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NỮ 6 NAM – Lương cơ bản: 16 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]