Đơn hàng nông nghiệp Nhật Bản tại công ty Traenco Việt Nam, cập nhật những đơn hàng nông nghiệp mới nhất với mức phí thấp tuyển nam nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản theo ngành nông nghiệp năm 2018. Các đơn hàng hot ngành nông nghiệp như trồng rau trong nhà kính, trồng hoa, trồng cây cảnh … kết hợp chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi gà,…

TUYỂN TTS NÔNG NGHIỆP TẠI IBARAKI

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI IBARAKI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NỮ – Lương cơ bản: 149 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: IBARAKI _ Thời hạn […]

TUYỂN TTS LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI WAKAYAMA

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI WAKAYAMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NỮ – Lương cơ bản: 153 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  WAKAYAMA _ Thời hạn hợp […]

TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM  – Lương cơ bản: 20 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân viên […]

TUYỂN TTS NAM NÔNG NGHIỆP TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM  – Lương cơ bản: 15 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân viên […]

TUYỂN TTS ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ TẠI HIROSHIMA

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ TẠI HIROSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NỮ – Lương cơ bản: 152 425 yên/tháng  (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm […]

TUYỂN TTS NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI MIE

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI MIE I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NỮ – Lương cơ bản: 153 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  MIE _ Thời […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI GIFU

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI GIFU I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 16,5 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  GIFU _ Thời hạn hợp […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI MIYAGI

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI MIYAGI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 15,5 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  MIYAGI _ Thời hạn […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI AOMORI

ĐƠN HÀNG THỰC TẬP SINH NAM NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI AOMORI   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 6 NỮ + NAM – Lương cơ bản: 13,7 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI NAGASAKI KEN

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI NAGASAKI KEN I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 118 064 yên/tháng ( đã trừ các chi phí khác )(chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca […]