Đơn hàng nông nghiệp Nhật Bản tại công ty Traenco Việt Nam, cập nhật những đơn hàng nông nghiệp mới nhất với mức phí thấp tuyển nam nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản theo ngành nông nghiệp năm 2018. Các đơn hàng hot ngành nông nghiệp như trồng rau trong nhà kính, trồng hoa, trồng cây cảnh … kết hợp chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi gà,…

TUYỂN TTS NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI MIE

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI MIE I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NỮ – Lương cơ bản: 153 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  MIE _ Thời […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI GIFU

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI GIFU I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 16,5 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  GIFU _ Thời hạn hợp […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI MIYAGI

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI MIYAGI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 15,5 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  MIYAGI _ Thời hạn […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI AOMORI

ĐƠN HÀNG THỰC TẬP SINH NAM NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI AOMORI   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 6 NỮ + NAM – Lương cơ bản: 13,7 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI NAGASAKI KEN

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI NAGASAKI KEN I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 118 064 yên/tháng ( đã trừ các chi phí khác )(chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI HYOGO

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI HYOGO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM 1 NỮ – Lương cơ bản: 158 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca trên dưới 40h/tháng. – Địa điểm […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI NAGANO

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI NAGANO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM 4 NỮ – Lương cơ bản: 150 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca trên dưới 40h/tháng. – Địa […]

TUYỂN LAO ĐỘNG NAM LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI IBARAKI

ĐƠN HÀNG NAM LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI IBARAKI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 10 Nam  – Lương cơ bản:  139 000 yên/tháng (chưa tính tăng ca) + Có nhiều việc làm thêm – Địa điểm làm việc:  IBARAKI – Thời hạn hợp đồng: 3 năm – Công việc cụ thể: trồng và thu […]

TUYỂN 3 NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI KUMAMOTO

ĐƠN HÀNG 3 NỮ NÔNG NGHIỆP TẠI KUMAMOTO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động:  3 NỮ – Lương cơ bản:  147 000 yên/tháng (chưa tính tăng ca). Có nhiều việc làm thêm – Địa điểm làm việc:  KUMAMOTO – Thời hạn hợp đồng: 3 năm – Công việc cụ thể: TRỒNG RAU TRONG NHÀ KÍNH […]

TUYỂN 6 KỸ SƯ NAM NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI KUMAMOTO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP TẠI KUMAMOTO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động:  6 NỮ NAM – Lương cơ bản:  21 man/tháng (chưa tính tăng ca). Có nhiều việc làm thêm – Địa điểm làm việc:  KUMAMOTO – Thời hạn hợp đồng: 3 năm trở lên – Công việc cụ thể: + Xây dựng […]