CHƯƠNG TRÌNH KĨ SƯ CAM KẾT BAO ĐỖ 100%

Tập hợp tất cả những đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018 theo diện kĩ sư, kĩ thuật viên. Với mức lương vô cùng hấp dẫn từ 20 – 22 man yên, cùng với rất nhiều chế độ đãi ngộ tốt nhất hiện nay dành cho lao động Việt Nam tại Nhật.

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA – TOKYO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA – TOKYO   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 6 NAM – Lương cơ bản: 210 000 – 240 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các […]

TUYỂN KỸ SƯ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI YAMANASHI

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI YAMANASHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NỮ – Lương cơ bản: 185 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI YAMANSHI

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI YAMANSHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 210 000 – 240 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ […]

TUYỂN NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 200 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI OITA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI OITA   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM – Lương cơ bản: 180 000 – 330 000 yên /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ ĐIỆN TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 200 000 – 450 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM – Lương cơ bản: 440 – 600 man /năm (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN 1 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI TOKYO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI TOKYO   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 330 – 700 man /năm (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ […]

TUYỂN 6 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI KYOTO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI KYOTO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 6 NAM – Lương cơ bản: 18 man /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân […]

TUYỂN 3 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI KANAZAWA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI KANAZAWA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 22 man /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]