CHƯƠNG TRÌNH KĨ SƯ CAM KẾT BAO ĐỖ 100%

Tập hợp tất cả những đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018 theo diện kĩ sư, kĩ thuật viên. Với mức lương vô cùng hấp dẫn từ 20 – 22 man yên, cùng với rất nhiều chế độ đãi ngộ tốt nhất hiện nay dành cho lao động Việt Nam tại Nhật.

TUYỂN KỸ SƯ Ô TÔ TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ SỮA CHỬA, BẢO DƯỠNG, THIẾT KẾ  Ô TÔ TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM – Lương cơ bản: 200 000 – 250 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc + 1 năm tăng […]

TUYỂN KỸ SƯ Ô TÔ TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ SỮA CHỬA, BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ THUỘC TẬP ĐOÀN TOYOTA TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAm – Lương cơ bản: 20-26 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm […]

TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM  – Lương cơ bản: 20 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân viên […]

TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI MIYAZAKI

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ ĐIỆN , ĐIỆN TỬ TẠI MIYAZAKI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NỮ – Lương cơ bản: 280 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM  – Lương cơ bản: 20 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân […]

TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN, CƠ KHÍ TẠI TOKYO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ ĐIỆN CƠ KHÍ TẠI TOKYO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM  – Lương cơ bản: 202 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN KỸ SƯ LẮP RÁP , BẢO DƯỠNG XE HƠI TẠI SHIMANE

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ LẮP RÁP , BẢO DƯỠNG XE HƠI TẠI SHIMANE I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM  – Lương cơ bản: 200 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế […]

TUYỂN KỸ SƯ THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM  – Lương cơ bản: 185 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN KỸ SƯ NGÀNH KINH TẾ LÀM VIỆC TẠI SAITAMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ NGÀNH KINH TẾ LÀM VIỆC TẠI SAITAMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NAM  – Lương cơ bản: 19 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN NAM KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI HOKKAIDO-GUNMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ ĐIỆN TẠI HOKKAIDO-GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM  – Lương cơ bản: 20 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân viên người […]