TUYỂN TTS ĐIỀU DƯỠNG TẠI TOKYO, HOKKAIDO, OSAKA, NIGATA

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI TOKYO, HOKKAIDO, OSAKA, NIGATA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 15 NỮ – Lương cơ bản: 180 020 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: TOKYO, HOKKAIDO, […]

TUYỂN TTS HỘ LÝ TẠI KYOTO

ĐƠN HÀNG HỘ LÝ TẠI KYOTO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NỮ – Lương cơ bản: 162 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: KYOTO _ Thời hạn […]

TUYỂN TTS HỘ LÝ TẠI NARA, OSAKA, KYOTO, HYOGO KEN

ĐƠN HÀNG HỘ LÝ TẠI NARA, OSAKA, KYOTO, HYOGO KEN I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 25 NỮ – Lương cơ bản: 160 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm […]

TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NỮ – Lương cơ bản: 17,8 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: AICHI _ Thời hạn hợp […]

TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI HOKKAIDO

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI HOKKAIDO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 7 NỮ – Lương cơ bản: 17 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: HOKKAIDO _ Thời hạn hợp […]

TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUOKA

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 7 NỮ – Lương cơ bản: 16,5 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: FUKUOKA _ Thời hạn hợp đồng: […]

TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUSHIMA

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 7 NỮ – Lương cơ bản: 16 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA _ Thời hạn hợp […]