TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NỮ – Lương cơ bản: 17,8 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: AICHI _ Thời hạn hợp […]

TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI HOKKAIDO

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI HOKKAIDO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 7 NỮ – Lương cơ bản: 17 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: HOKKAIDO _ Thời hạn hợp […]

TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUOKA

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 7 NỮ – Lương cơ bản: 16,5 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: FUKUOKA _ Thời hạn hợp đồng: […]

TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUSHIMA

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 7 NỮ – Lương cơ bản: 16 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA _ Thời hạn hợp […]