Thông tin chi tiết về mức thu nhập, điều kiện tuyển chọn, thời gian nhập cảnh và các mức phí cho đơn hàng công nghiệp hot nhất hiện nay.

TUYỂN TTS NỮ DẬP KIM LOẠI TẠI GIFU

ĐƠN HÀNG DẬP KIM LOẠI TẠI GIFU I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NỮ – Lương cơ bản: 150 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: GIFU […]

TUYỂN 7 NAM TTS ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI GIFU

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI GIFU I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 7 NAM – Lương cơ bản: 142 568 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  GIFU […]

TUYỂN 3 TTS NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI KANAGAWA

ĐƠN HÀNG  LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI KANAGAWA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 12 NỮ – Lương cơ bản: 172 720 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm […]

TUYỂN 4 THỰC TẬP SINH CHẾ TẠO, SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ TẠI ISHIKAWA

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ TẠI ISHIKAWA     I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NAM  – Lương cơ bản: 15,5 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca trên dưới 40h/tháng. – […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 16,5 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: AICHI […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 165 808 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM VẬN HÀNH MÁY DÂY TRUYỀN CÔNG NGHIỆP TẠI IBARAKI

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY DÂY TRUYỀN CÔNG NGHIỆP TẠI IBARAKI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 153 637 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI OSAKA, HYOGO, AICHI KEN

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI OSAKA, HYOGO, AICHI KEN I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 45 NỮ  – Lương cơ bản: 162 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM GIA CÔNG CHẾ TẠO TẠI SAITAMA

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CHẾ TẠO TẠI SAITAMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM  – Lương cơ bản: 155 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: SAITAMA […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 12 NỮ – Lương cơ bản: 154 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: […]