Thông tin chi tiết về mức thu nhập, điều kiện tuyển chọn, thời gian nhập cảnh và các mức phí cho đơn hàng công nghiệp hot nhất hiện nay.

TUYỂN TTS NỮ ĐÓNG GÓI TẠI FUKUOKA

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI TẠI FUKUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 02 NỮ  – Lương cơ bản: 15 – 16 man/tháng  (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: FUKUOKA […]

TUYỂN TTS NỮ IN – XUẤT BẢN SÁCH TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG IN – XUẤT BẢN SÁCH TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 06 NỮ – Lương cơ bản: 167 000 yên/tháng  (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm […]

TUYỂN TTS ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ TẠI HIROSHIMA

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ TẠI HIROSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NỮ – Lương cơ bản: 152 425 yên/tháng  (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm […]

TUYỂN TTS NAM LẮP RÁP ĐỘNG CƠ Ô TÔ TẠI SHIZUOKA

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐỘNG CƠ Ô TÔ TẠI SHIZUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 20 NAM – Lương cơ bản: 160 000 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm […]

TUYỂN TTS NAM ĐÓNG GÓI TẠI TOKYO

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI TẠI TOKYO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 48 NAM – Lương cơ bản: 160 000 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: TOKYO _ […]

TUYỂN TTS NAM LÀM THÙNG CARTON TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG LÀM THÙNG CARTON TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM  – Lương cơ bản: 160 911 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: AICHI _ […]

TUYỂN TTS NAM NỮ ĐÚC NHỰA TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 8 NAM + 17 NỮ – Lương cơ bản: 156 200 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: […]

TUYỂN TTS NAM ĐÚC NHỰA TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 15 NAM – Lương cơ bản: 150 475 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: OSAKA _ […]

TUYỂN TTS NAM LÀM MỘC NỘI THẤT TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG MỘC NỐI THẤT TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 6 NAM – Lương cơ bản: 13,9 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: AICHI _ […]

TUYỂN TTS NỮ DẬP KIM LOẠI TẠI GIFU

ĐƠN HÀNG DẬP KIM LOẠI TẠI GIFU I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NỮ – Lương cơ bản: 150 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: GIFU […]