Cập nhật tin tức, điều kiện tuyển dụng, những thông tin đơn hàng mới nhất đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành cơ khí bao gồm: Hàn bán tự động, tiện CNC, lắp ráp chế tạo ô tô, …

TUYỂN TTS GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI TẠI TOYAMA

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI TẠI TOYAMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 30 NAM/ NỮ – Lương cơ bản: 95 000 -100 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm, đã trừ tiền nhà, thuế, bảo hiểm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty […]

TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM  – Lương cơ bản: 20 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân […]

TUYỂN KỸ SƯ SỮA CHỮA, BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY, LẬP TRÌNH CNC TRONG XÍ NGHIỆP TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ SỮA CHỮA, BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY, LẬP TRÌNH CNC TRONG XÍ NGHIỆP TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM  – Lương cơ bản: 190 000  – 260 000yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty […]

TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI KANAGAWA, GUNMA, SAITAMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI KANAGAWA, GUNMA, SAITAMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 05 NAM – Lương cơ bản: 190 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN TTS GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI EIHIME

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI EIHIME I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 02 NAM – Lương cơ bản: 155 000 yên/ tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: […]

TUYỂN TTS NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI AICHIKEN

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI AICHIKEN I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 150 430 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  AICHIKEN _ […]

TUYỂN NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 200 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI OITA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI OITA   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM – Lương cơ bản: 180 000 – 330 000 yên /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM – Lương cơ bản: 440 – 600 man /năm (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN 1 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI TOKYO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI TOKYO   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 330 – 700 man /năm (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ […]