Cập nhật tin tức, điều kiện tuyển dụng, những thông tin đơn hàng mới nhất đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành cơ khí bao gồm: Hàn bán tự động, tiện CNC, lắp ráp chế tạo ô tô, …

TUYỂN TTS NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI AICHIKEN

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI AICHIKEN I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 150 430 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  AICHIKEN _ […]

TUYỂN NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 200 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI OITA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI OITA   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM – Lương cơ bản: 180 000 – 330 000 yên /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM – Lương cơ bản: 440 – 600 man /năm (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN 1 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI TOKYO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI TOKYO   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 330 – 700 man /năm (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ […]

TUYỂN 6 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI KYOTO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI KYOTO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 6 NAM – Lương cơ bản: 18 man /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TẠI HIROSHIMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TẠI HIROSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 165 000 yên /tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 165 808 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 173 500 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: […]

TUYỂN THỰC TẬP SINH LÀM GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI HYOGO

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI HYOGO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 15,1 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: HYOGO […]