Tổng hợp đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2020 được cập nhật liên tục do Glo-tech tổ chức. Hiện công ty chúng tôi mỗi tháng có 15 – 20  đơn hàng truyền thống (các đơn hàng công ty đã làm lâu năm rồi, đang có lao động làm ở đây) và có trên 20 đơn hàng mới về tuyển lần đầu.

TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NỮ – Lương cơ bản: 17,8 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: AICHI _ Thời hạn hợp […]

TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI HOKKAIDO

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI HOKKAIDO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 7 NỮ – Lương cơ bản: 17 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: HOKKAIDO _ Thời hạn hợp […]

TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUOKA

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 7 NỮ – Lương cơ bản: 16,5 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: FUKUOKA _ Thời hạn hợp đồng: […]

TUYỂN TTS NỮ ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUSHIMA

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI FUKUSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 7 NỮ – Lương cơ bản: 16 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA _ Thời hạn hợp […]

TUYỂN TTS NỮ DẬP KIM LOẠI TẠI GIFU

ĐƠN HÀNG DẬP KIM LOẠI TẠI GIFU I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NỮ – Lương cơ bản: 150 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: GIFU […]

TUYỂN TTS NAM NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI AICHI   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM 2 NỮ – Lương cơ bản: 160 000 – 180 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng […]

TUYỂN TTS NỮ SẢN XUẤT BẢNG ĐIỀU KHIỂN IN TẠI KAGOSHIMA

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BẢNG ĐIỀU KHIỂN IN TẠI KAGOSHIMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NỮ – Lương cơ bản: 150 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm […]

TUYỂN TTS NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI MIE

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI MIE I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NỮ – Lương cơ bản: 153 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  MIE _ Thời […]

TUYỂN TTS NỮ MAY MẶC TẠI HYOGO

ĐƠN HÀNG MAY MẶC TẠI HYOGO  I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NỮ – Lương cơ bản: 156 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: HYOGO  _ Thời hạn […]

TUYỂN TTS NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI SHIMANE

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI SHIMANE I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 4 NỮ – Lương cơ bản: 142 800 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: SHIMANE _ […]