Tổng hợp đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2020 được cập nhật liên tục do Glo-tech tổ chức. Hiện công ty chúng tôi mỗi tháng có 15 – 20  đơn hàng truyền thống (các đơn hàng công ty đã làm lâu năm rồi, đang có lao động làm ở đây) và có trên 20 đơn hàng mới về tuyển lần đầu.

TUYỂN TTS XÂY DỰNG TỔNG HỢP TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG  XÂY DỰNG TỔNG HỢP TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 159 908 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ […]

TUYỂN TTS BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI TOCHIGI

ĐƠN HÀNG  BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI TOCHIGI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 150 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI MIYAGI

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI MIYAGI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 143 343 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như nhân […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, GUNMA, SHIZUOKA, FUKUOKA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, GUNMA, SHIZUOKA, FUKUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 18 NỮ, 21 NAM – Lương cơ bản: 112 000 -117 700 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm […]

TUYỂN TTS GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI TẠI TOYAMA

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI TẠI TOYAMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 30 NAM/ NỮ – Lương cơ bản: 95 000 -100 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm, đã trừ tiền nhà, thuế, bảo hiểm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, IBARAKI, SAITAMA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, IBARAKI, SAITAMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 14 NỮ – Lương cơ bản: 113 000 -113 800 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm, đã trừ tiền nhà, thuế, bảo hiểm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều […]

TUYỂN TTS HỘ LÝ TẠI KYOTO

ĐƠN HÀNG HỘ LÝ TẠI KYOTO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NỮ – Lương cơ bản: 162 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: KYOTO _ Thời hạn […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI AICHI

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NỮ 6 NAM – Lương cơ bản: 16 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, GUNMA, SHIZUOKA, FUKUOKA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHIBA, GUNMA, SHIZUOKA, FUKUOKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 39 NAM/ NỮ – Lương cơ bản: 15-16,5 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KYOTO, SENDAI, KITAKYUSHU

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KYOTO, SENDAI, KITAKYUSHU I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 33 NỮ 34 NAM – Lương cơ bản: 15-17 man/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]