Tổng hợp đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2020 được cập nhật liên tục do Glo-tech tổ chức. Hiện công ty chúng tôi mỗi tháng có 15 – 20  đơn hàng truyền thống (các đơn hàng công ty đã làm lâu năm rồi, đang có lao động làm ở đây) và có trên 20 đơn hàng mới về tuyển lần đầu.

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GIFU

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI GIFU I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NAM – Lương cơ bản: 147 680 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OITA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OITA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 1 NAM – Lương cơ bản: 150 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN TTS HOÀN THIỆN THIỆN NỘI THẤT TẠI TOKYO

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN THIỆN NỘI THẤT TẠI TOKYO I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 170 184 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ […]

TUYỂN KỸ SƯ Ô TÔ TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ SỮA CHỬA, BẢO DƯỠNG, THIẾT KẾ  Ô TÔ TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 5 NAM – Lương cơ bản: 200 000 – 250 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc + 1 năm tăng […]

TUYỂN TTS NÔNG NGHIỆP TẠI IBARAKI

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI IBARAKI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 2 NỮ – Lương cơ bản: 149 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: IBARAKI _ Thời hạn […]

TUYỂN TTS ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI GUNMA

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TẠI GUNMA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM 9 NỮ – Lương cơ bản: 144 801 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN TTS SẢN XUẤT LINH KIỆN TẠI IBARAKI

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN NHỰA TẠI IBARAKI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 12 NỮ – Lương cơ bản: 147 223 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc: IBARAKI […]

TUYỂN TTS NAM NỮ NUÔI THỦY SẢN TẠI HIROSHIMA

ĐƠN HÀNG THỦY SẢN TẠI HIROSHIMA   I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 20 NAM , 20 NỮ – Lương cơ bản: 146 328 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi […]

TUYỂN TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 3 NAM – Lương cơ bản: 161 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Công ty rất nhiều việc làm thêm Các chế độ đãi ngộ như […]

TUYỂN TTS ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI GUNMA, OITA

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI GUNMA, OITA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 6 NAM – Lương cơ bản: 154 000 yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc Có nhiều việc làm thêm, tăng ca – Địa điểm làm việc:  GUNMA, OITA […]